Termeni și condiții
I. PĂRŢILE ACORDULUI
1. PRESTATORUL, denumit generic „Automation Elevator” reprezentat prin una dintre firmele partenere sau colaboratoare de mai jos:
INNOVATIVE AUTOMATION MEDIA S.R.L.

2. BENEFICIARUL, persoana fizică sau juridică care achiziţionează online cursul pus la dispoziţie de către PRESTATOR,
denumite în continuare în mod colectiv “Părțile” și în mod individual “Partea” având în vedere că :

• PRESTATORUL pune la dispoziţia BENEFICIARULUI cursuri online de formare si tot ce include programul de mentoring de pe site-ul: https://automationexclusivecourse.teachable.com;

• BENEFICIARUL doreşte achiziţionarea cursului
au convenit să încheie prezentul acord în următoarele condiţii:

II. OBIECTUL ACORDULUI
1. Obiectul acordului îl reprezintă vânzarea online de către PRESTATOR a cursurilor prezentate pe platforma online https://ytubeautomated.com BENEFICIARULUI.

III. DURATA ACORDULUI
1. Prezentul acord intră în vigoare din momentul achiziţionării de către BENEFICIAR a cursului (cursuruilor) pus(e) la dispoziţie de către PRESTATOR şi încetează la data comunicată în prealabil BENEFICIARULUI pe site-ul  https://automationexclusivecourse.teachable.com sau subpagini ale acestuia.

IV. PREŢUL ACORDULUI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ
1. Prețurile cursurilor vor fi cele comunicate telefonic sau sesiuni Zoom pentru fiecare curs în parte.
2. Plata se va putea face online, cu cardul, prin transfer bancar sau ordin de plată și se achită integral în momentul plasării comenzii.
3. În cazul achitării prin rate, prețul cursului va fi comunicat telefonic pentru fiecare curs în parte.
4. Pentru cursurile cu preturi exprimate in euro sau alte monede, se va achita contravaloarea sumelor respective in lei, la cursul valutar al bancii care proceseaza plata.
5. Factura fiscală se va emite la data debitării sumei în contul PRESTATORULUI (conform extrasului de cont) sau după confirmarea plății în contul BENEFICIARULUI (conform extrasului de cont).
6. Toate sumele achitate in avans pentru cursuri ce se vor desfasura la o data ulterioara sunt nereturnabile.

V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
V.1. PRESTATORUL se obligă:
1.1. Să pună la dispoziţia BENEFICIARULUI toate promisiunile care se afla pe pagina: https://ytubeautomated.com/order-form
-
2. BENEFICIARUL se obligă să:
2.1 Să achite prețul convenit pentru serviciile contractate, la termenele prevăzute în prezentul acord. In cazul in care Beneficiarul nu onoreaza termenele de plata comunicate de PRESTATOR, acesta din urma este absolvit de obligația acordării serviciilor de instruire online sau de livrarea produselor comandate.
2.2. Să parcurga toate materialele de instruire în vânzări online.
2.3. Să obligă să folosească întreaga competenţă profesională şi experienţă în domeniu.
2.4. Să obligă să permită PRESTATORULUI accesul la rezultatele sale financiare obţinute în urma cursului, indiferent de suport.
2.5. Să respecte întocmai, integral şi la timp toate task-urile pe care PRESTATORUL, angajaţii ori interpuşii acestuia i le dau pe toată perioada cursului.
2.6. Să respecte întocmai regulile de comunicare pe grupul de suport stabilite de PRESTATOR și să nu foloseasca un limbaj nepotrivit sau licențios pe acest grup la adresa PRESTATORULUI sau a oricărui alt participant în cadrul cursului.
2.7. Să nu pună la dispoziţia nici unui terţ, indiferent de metodă ori suport, cu titlu gratuit sau oneros, cursul pus la dispoziţia sa de către PRESTATOR, BENEFICIARUL având exclusiv dreptul de a folosi cursul spre vânzare online a activităţii sale/hobby-ului.
2.8. Îşi dă acordul pentru ca PRESTATORUL să folosească numele și imaginea sa, precum şi orice altă dată, informaţie, valoare ori statistică care conţine persoana BENEFICIARULUI, activitatea ori rezultatul său în urma cursului, pentru promovare, în ceea ce priveste comunicările sale publice şi în campaniile de marketing ce promovează participarea la curs în orice formă (inclusiv site-ul, social media TV etc.), fără ca PRESTATORUL să fie ţinut la vreun cost faţă de BENEFICIAR.
2.9. Îşi dă expres acordul pentru filmarea şi fotografierea sa în cadrul cursurilor ce fac obiectul prezentului contract, ori ulterior absolvirii cursului dar în strânsă legătură cu acesta, precum şi pentru utilizarea imaginilor în cadrul materialelor video care se vor realiza de către PRESTATOR
2.10. Îşi dă expres acordul ca materialele video menționate, drepturile de imagine și orice materiale video realizate de către PRESTATOR în legătură cu cursul ce face obiectul prezentului contract să fi cesionate PRESTATORULUI cu titlu exclusiv, pentru toate teritoriile lumii, PRESTATORUL având, incluzând fără limitare dreptul exclusiv pentru: utilizarea, afișarea, expunerea, comercializarea, publicarea, dreptul de a reproduce integral sau parţial materialele, promovarea și distribuirea în orice format (inclusiv, fără limitare, televiziune, video, audio, internet, dispozitive și sisteme de comunicații mobile și electronice) şi în orice modalitate considerată oportună de către PRESTATOR.
CE INCLUDE PROGRAMUL "AUTOMATION Elevator":
1. O platforma online cu peste 70 de lectii video
traininguri video inregistrate despre YouTube Automation
2. Acces la programe de editare
3. Acces la grupul privat de mentorat de Discord
4. Acces la lista cu peste 50 nise.
5. Acces la un asistent 1 la 1 pe partea tehnica

Posibilitate de suport pe partea tehnica in 1-2 zile lucratoare intre orele 09-17 de Luni pana Vineri.
Prin acceptarea termenilor si cumpararea programului, Beneficiarul isi da acordul ca a verificat informatiile de pe site-ul nostru www.ytubeautomated.com si stie cu exactitate pentru ce plateste si ce contine programul "AUTOMATION ELEVATOR".

Prin acordul termenilor Beneficiarul isi da acordul ca inainte de plata a verificat pe website toate detaliile despre investitiile necesare pe langa pretul programului "AUTOMATION ELEVATOR".
INNOVATIVE AUTOMATION MEDIA S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru interpretarea greşită a informaţiilor de pe site-ul www.ytubeautomated.com sau nu garantează că informațiile publicate pe Site sau conținute în materialele cursului corespund aștepărilor Utilizatorilor/Membrilor.
Beneficiarul cumpara pe propria raspundere si isi da acordul ca inainte a verificat ce contine exact programul "AUTOMATION ELEVATOR" si stie despre toate investitiile necesare.
AMENDAMENTE ŞI COMPLETĂRI.

INNOVATIVE AUTOMATION MEDIA S.R.L îşi rezervă dreptul de a face modificări, amendamente şi actualizări ale Termenilor şi condiţiilor, fără o notificare prealabilă şi fără precizarea motivelor.
În egală măsură, INNOVATIVE AUTOMATION MEDIA S.R.L îşi rezervă dreptul de a corecta eventuale omisiuni sau erori fără a trimite vreo notificare în prealabil.

Toate modificările/amendamentele şi actualizările devin obligatorii atât pentru INNOVATIVE AUTOMATION MEDIA S.R.L cât şi pentru toţi Utilizatorii/Membrii, de la data afișării lor pe Site.

LIMITAREA RĂSPUNDERII. NICIO GARANȚIE
INNOVATIVE AUTOMATION MEDIA S.R.L nu își asumă responsabilitatea pentru nicio problemă tehnică în legătură cu Site-ul, cum ar fi, dar fără a se limita la: nefuncționare totală sau partială a rețelei de internet, informații eronate, incomplete, etc.
INNOVATIVE AUTOMATION MEDIA S.R.L nu își asumă responsabilitatea pentru interpretarea greşită a informaţiilor care sunt oferite Utilizatorilor/Membrilor prin intermediul Site-ului sau materialelor cursului online.
INNOVATIVE AUTOMATION MEDIA S.R.L nu garantează că informațiile publicate pe Site sau conținute în materialele cursului corespund aștepărilor Utilizatorilor/Membrilor.
Cu excepția postării la Data țintă a materialului introductiv al cursului online, INNOVATIVE AUTOMATION MEDIA S.R.L nu garantează un anumit termen sau frecvență de postare a restului materialelor informative ale cursului.
Informațiile prezentate pe Site și/sau în materialele cursului nu reprezintă consultanţă fiscală, consultanţă de afaceri sau consiliere juridică și drept urmare, INNOVATIVE AUTOMATION MEDIA S.R.L nu iși asumă responsabilitatea pentru o eventuală lipsă de acurateţe, conformitate sau actualitate a acestora.
INNOVATIVE AUTOMATION MEDIA S.R.L nu garantează succesul niciunei afaceri pornite sau continuate urmare informaţiilor oferite prin intermediul Site-ului sau prin intermediul materialelor informative componente ale cursului.
INNOVATIVE AUTOMATION MEDIA S.R.L nu își asumă responsabilitatea pentru o eventuală infectare cu viruşi a dispozitivului (computer, tabletă, smartphone) Utilizatorului/Membrului, ca urmare a accesării Site-ului sau materialelor informative componente ale cursului.
Prin acceptarea Termenilor şi condiţiilor Utilizatorul/Membrul confirmă că este de acord cu limitarea responsabilităţii INNOVATIVE AUTOMATION MEDIA S.R.L.
În niciun caz, răspunderea INNOVATIVE AUTOMATION MEDIA S.R.L față de un Utilizator/Membru nu va acoperi daunele indirecte (e.g. pierderi de profit, pierderi de clientelă, pierderi de salariați, beneficiu nerealizat, etc.) și nu va putea depăși valoarea unei Taxe de membru.
VI. RĂSPUNDERE
1. Fiecare dintre părţi este răspunzătoare pentru îndeplinirea întocmai, integrală şi la timp a tuturor obligaţiilor asumate prin prezentul acord.
2. Acceptarea Termenilor și condițiilor site-ului se confirmă prin bifarea checkbox-ului corespunzător din formularul de aplicare la consultanta telefonica pe site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online. Prin accesarea site-ului, crearea Contului și utilizarea site-ului acceptați în mod expres și neechivoc Termenii și condițiile site-ului în ultima lor versiune comunicată în cadrul site-ului.
3. Ulterior creării Contului, utilizarea conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și condițiilor site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului. Sunteți responsabil pentru verificarea versiunii finale a Termenilor și Condițiilor ori de câte ori utilizați site-ul
4. Părţile stabilesc de comun ca în cazul în care BENEFICIARUL pune la dispoziţia unui terţ cursul (art V.2.6 din acord) acesta va fi ţinut la plata către PRESTATOR a sumei de 50 000 EUR/obligaţie încălcată cu titlu de daune interese.
5. Părţile stabilesc de comun ca în cazul în care BENEFICIARUL încalcă oricare dintre obligaţiile privitoare la clauza de confidenţialitate, acesta va fi ţinut la plata către PRESTATOR a sumei de 50 000 EUR/obligaţie încălcată, cu titlu de daune interese.
VII. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE
1. BENEFICIARUL se obligă să păstreze confidenţialitatea faţă de terţi, să nu dezvăluie sub nicio formă şi prin niciun mijloc, să nu utilizeze în nicio modalitate, fie direct, fie indirect, fie în folos propriu, fie în folosul altuia, niciun fel de materiale, acte, date, informaţii rezultate din/în legătură cu clauzele prezentului contract sau altor aspecte confidenţiale aparţinând PRESTATORULUI, de care BENEFICIARUL a luat la cunoştinţă în orice mod pe durata contractului.
2. Obligaţia de confidenţialitate, astfel cum este prevăzută mai sus, se menţine în sarcina BENEFICIARULUI timp de 10 (zece) ani de la data încetării prezentului contract. Prin informatii confidentiale se intelege orice informatie apartinand PRESTATORULUI sau terilor cu care PRESTATORUL are relatii de afaceri sau privind activitatea acestora si care este transmisa de catre PRESTATOR in executarea Contractului, precum si orice imprejurare relevanta legata de Beneficiar (inclusiv, dar fara a se limita la cele prevazute la lit. a) – c) de mai jos), indiferent daca aceasta informatie a fost transmisa de catre PRESTATOR sau terti, primita de catre PRESTATOR in forma scrisa, orala sau in orice alt mod, si care se refera inclusiv dar nelimitat la:
a) Planurile de afaceri, de marketing si financiare ale PRESTATORULUI, precum si ale clientilor acestuia si/sau ale tertilor cu care are relatii de afaceri sau cu care intra in contact prin natura activitatii desfasurate;
b) Sistemul organizatoric, informational si de management al PRESTATORULUI;
c) Informatii referitoare la numele clientilor si furnizorilor PRESTATORULUI, precum si orice alte informatii referitoare la datele tehnice, financiare, comerciale, indiferent daca in documentele respective figureaza sau nu cuvintele “confidential” ori “proprietate exclusiva”.
3. BENEFICIARUL declara si intelege ca vor folosi informatiile confidentiale care le parvin pe parcursul executarii prezentului Contract numai in interesul si in scopul indeplinirii obligatiilor sale contractuale si se obliga sa nu le transmita tertilor, indiferent de motiv si indiferent de forma in care ar putea fi transmise.
4. În cazul în care se dovedește că au încălcat obligația de confidențialitate, vor datora Beneficiarului penalități egale cu prejudiciul cauzat.
5. Orice declaraţii sau interviuri, precum şi dezvăluirea oricăror informaţii către media în legatură cu cursul se poate face de BENEFICIAR numai cu acordul prealabil al PRESTATORULUI.
6. Toate drepturile ce decurg din dreptul de proprietate intelectuală asupra programului, modelelor de curs, precum și a oricărui material folosit de formatorii incluși în programul de formare, în timpul procesului de formare sunt proprietatea exclusivă a PRESTATORULUI şi sunt protejate de legislația în domeniul proprietății intelectuale.
VIII. CLAUZA DE NECONCURENŢĂ
1. BENEFICIARUL garantează şi răspunde că nu va intra, în mod direct sau indirect, în concurenţă cu activitatea PRESTATORULUI și nici nu va desfășura, în mod direct sau indirect, el însuşi, angajaţi ori interpuşi ai acestuia, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, alte cursuri care au obiect identic sau similiar cu cel pus la dispoziţia sa de către PRESTATOR.
2. În masura în care această obligație este încălcată, BENEFICIARUL va fi ținut la plata daunelor interese către PRESTATOR, al căror cuantum este de minim 30.000 euro. În masura in care prejudiciul cauzat este unul mai ridicat, PRESTATORUL va fi indreptatit la repararea integrala a prejudiciului.
IX. ÎNCETAREA
1. Prezentul Contract încetează în următoarele cazuri:
1.1.prin ajungerea la termen;
1.2. prin acordul scris al ambelor parti;
1.3. prin rezilierea contractului.
2. Părtile au dreptul de a considera contractul ca fiind reziliat de plin drept, fără cerere de chemare în judecată şi fără nicio altă formalitate prealabilă, în cazul în care partea în culpă încalcă oricare dintre obligațiile din prezentul contract considerate de catre parţi esenţiale şi nu remediază această situaţie în termen de maxim 3 zile de la primirea notificării în acest sens de la cealalata parte (notificarea putând prevedea şi un termen mai scurt, în functie de circumstanţe)
3. În cazul neachitării la timp a serviciilor contractate, Prestatorul este absolvit de obligația acordării serviciilor de instruire online sau de livrarea produselor comandate.
X. POLITICA DE RETUR/ANULARE
Serviciile sunt de natură pur digitală, irevocabile (nu este posibilă returnarea serviciului) și abstracte. Din momentul efectuării achiziției, nu există rambursare din niciun motiv. Doar în unele cazuri furnizorul poate emite o rambursare la discreția sa.
Prin cumpărare sunteți de acord să nu primiți rambursări.
Acceptarea Termenilor și Condițiilor de către Cumpărător conduce la încheierea imediată a contractului cu Prestatorul.
Cursurile online create și oferite de către Prestator reprezintă conținut digital în sensul prevederilor art. 2 punct 11 din OUG 34/2014, deoarece reprezintă conținut produs și livrat în formă digitală către Cumpărător.
În acest sens, Cumpărătorul nu beneficiază de drept de retragere din contract, așa cum prevede art. 16 lit. m) din OUG 34/2014,odată ce a achiziționat cursurile online, având în vedere faptul că după achiziționarea și implicit plata cursurilor online, Prestatorul pune de îndată la dispoziția Cumpărătorului întreg materialul digital reprezentat de cursurile online, Cumpărătorul având posibilitatea de a descărca și accesa de îndată întreg materialul.
În plus, nici pentru serviciile prestate de către Prestator după încheierea contractului prin acceptarea Termenilor și Condițiilor, Cumpărătorul nu beneficiază de drept de retragere în sensul art. 16 lit. a) din OUG 34/2014, după prestarea completă a serviciilorde către Prestator.
În acest sens, prin acceptarea Termenilor și Condițiilor, Cumpărătorul își dă în mod expres acordul prealabil la începerea prestării serviciului de către Prestator și înțelege faptul că își va pierde dreptul de retragere reglementat de OUG 34/2014.
Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor, Cumpărătorul confirmă că a luat la cunoștință de faptul că își va pierde dreptul de retragere reglementat de OUG 34/2014.
Dreptul de retragere presupune perioada de 14 zile în care un consumator are dreptul de a se retrage dintr-un contract la distanţăsau dintr-un contract în afara spaţiilor comerciale cu un profesionist, fără a fi nevoit să își justifice decizia de retragere,profesionistul urmând a-i rambursa prețul achitat.
Ca urmare a pierderii dreptului de retragere, Cumpărătorul nu va putea solicita Prestatorului rambursarea prețului achitat pentru achiziționarea cursurilor online.
*Termenii „Cumpărător ” și „Prestator” pot fi înlocuiți în funcțiede modul în care sunt prevăzuți în restul Termenilor și Condițiilor.
XI. FORŢA MAJORĂ
1. Niciuna dintre Părţi nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligatii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 5 (cinci) zile de producerea evenimentului şi să ia toate masurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
3. Dacă în termen de 10 (zece) de zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contact fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
XII. ALTE CLAUZE
1. BENEFICIARUL nu va fi îndreptătit să cesioneze şi/sau să transfere drepturile şi/sau obligaţiile rezultând sau derivând din curs către un terţ fără consimţământul scris şi prealabil al PRESTATORULUI.
2. Părţile înţeleg şi acceptă ca toate sumele primite din parteneriate, promovari şi/sau publicitate în legătură cu cursul ce face obiectul prezentelor termeni şi condiţii revin exclusiv PRESTATORULUI.
3. În cazul neachitării în mod integral, exact şi la timp a serviciilor contractate, conform art. IV, PRESTATORUL este absolvit de obligația acordării serviciilor de instruire online.
4. Părţile înţeleg şi declară expres că, în situaţia în care BENEFICIARUL nu participă la toate materialele sau nu îşi îndeplineşte în mod exact, integral şi la timp toate task-urile şi misiunile oferite lui de către PRESTATOR, acesta nu beneficiază de „GARANŢIE SUCCES CURS” sau „GARANŢIE 100%” , în cazul în care aceasta există.
5. Părţile înţeleg ca în cazul retragerii din program a BENEFICIARULUI, acestuia nu i se restituie nici o suma din prețul achitat.
6. Întârzierea în plata mai mult de 3 zile da dreptul PRESTATORULUI de a întrerupe accesul la serviciile furnizate până la achitarea sumelor cuvenite, conform art. IV.
XIV. DOCUMENTELE ACORDULUI
1. Prezentele termeni şi condiţii
2. Orice altă informaţie de pe https://ytubeautomated.com/order-form
XV. LITIGII
1. Toate litigiile şi disputele referitoare la prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
2. În cazul în care părţile nu reuşesc pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv referitor la încheierea, nulitatea, interpretarea, executarea sau desființarea acestuia, va fi soluționat definitiv de către instanțele de judecată de la sediul Beneficiarului.
XVI. CLAUZE FINALE
1. Părţile declară că înteleg deplin efectele clauzelor prezentelor termeni şi condiţii şi că aceste clauze reflectă voinţa comună şi neîngradită a părţilor.
2. Orice comunicare dintre părţi referitoare la prezentele termeni şi condiţii poate fi transmisă prin e-mail sau scrisoare, potrivit dispozitiilor legale în vigoare.
3. Modificarea prezentelelor termeni şi condiţii poate fi făcută de către BENEFICIAR fără acordul scris al părţilor contractante.
4. Clauzele prezentelor termeni şi condiţii se completează cu dispozițiile legale în vigoare.
5. Prezentele termeni şi condiţii se supun dispoziţiilor legii române.
6. Prezentelor termeni şi condiţii nu aduce atingere nici unui alt contract încheiat între Părţi.
GARANTII FINANCIARE:
Programul "Automation Elevator" trebuie tratat doar ca si un program INFORMATIONAL si nicidecum nu reprezinta o promisiune financiara.
NU ne asumam nicio responsabilitate pentru orice fel de pierdere financiara si NU garantam clientilor castiguri X in X zile.
Rezultatele nu sunt garantate iar programul "Automation Elevator" trebuie tratat doar ca si un material informational.
PLATFORME EXTERNE promovate in "Automation Elevator":
In cadrul acestui program sunt recomandate cateva platforme externe de la alte companii  iar compania noastra INNOVATIVE AUTOMATION MEDIA SRL nu este responsabila pentru functionarea acestor platforme deoarece nu sunt produsele noastre si nu depind de noi.
In cazul unor probleme tehnice sau financiare, clientii nostrii trebuie sa apeleze la suportul acestor platforme de pe website-urile lor.
Noi nu putem si nu suntem responsabili pentru probleme tehnice sau financiare atunci cand vine vorba despre platformele externe.
SUPORT CLIENTI:
Clientii ne pot contacta oricand pe e-mailul: gabriel@ytubeautomated.com
Singura metoda oficiala de comunicare cu noi este prin e-mail si nu suntem obligati sa raspundem pe orice alta platforma inafara de e-mail.
Raspundem clientilor din programul "Automation Elevator" pe e-mail in zilele lucratoare de Luni-Vineri intre orele 09:00-16:00.
Powered By ClickFunnels.com